.

Gdje su ptice

Što rekoste, dakle, dosadile su vam te priče o pticama?

O da, jesu, pa tu se više nema što pričati, da vam iskrena budem.

No… A o čemu se ima? Idemo li naprijed ili se unatrag vraćamo?Sada kada ste ugnjavili pola grada sa svim tim tricama o odbjeglim pticama… Čeličnim, ne?

Sada vas dave ti isti ljudi te pitaju svako malo: ‘kako ste’ i ‘jeste li živi’ i ‘jeste li ovo, ono ha’

A vi bi da vas na miru puste… Nije to fer. Vi danima na miru niste puštali sve redom, svako poznato, malo poznato te i ono nepoznato, ne?

 

Pa ovo je već napadno prigovaranje!